Tin tức
Các Sự kiện Đua top Cụm 9: Thương Long
Thứ năm, 07/05/2020

Thuyền Nhi xin thông báo về thời gian Đua top Cụm 9: Thương Long

 

 

ĐUA TOP LIÊN SERVER

1. Đua Top Phú Tài Trợ Quốc

Thời gian tham gia: Đến 10h00p ngày 16/05

Thể lệ: Trong thời gian Sự kiện, Đua top Quy đổi Coin nhận ngay: 

- Top 1 :   Mảnh Chiến Thần Lữ Bố*200, Đá Công Lv9 *1
- Top 2-3 : Mảnh Chiến Thần Lữ Bố*150 , Đá Công Lv8 *1
- Top 4-10 : Mảnh Chiến Thần Lữ Bố*90, Đá Công Lv7 *1

 

2. Đua top Tung Hoành Bốn Phương

Thời gian tham gia: 10h00p ngày 22/05

Thể lệ: Trong thời gian Sự kiện, Đua top Lực Chiến nhận ngay: 

- Top 1: Mảnh Võ Thánh Quan Vũ*200, Đá Bạo Kích Lv9 *1
- Top 2-3: Mảnh Võ Thánh Quan Vũ*150, Đá Bạo Kích Lv8 *1
- Top 4-10: Mảnh Võ Thánh Quan Vũ*90, Đá Bạo Kích Lv7 *1

 

 

ĐUA TOP TRONG SERVER

1. Đua Top Nông Dân

Thời gian tham gia: 7 ngày kể từ khi mở SV ( Có thông báo thời gian cụ thể ở các bài ra mắt sv ở Fanpage )

Thể lệ: Trong thời gian Sự kiện, Đua top Lực Chiến nhận ngay: ( VIP3 - VIP6 )

- Top 1: 150 Mảnh Tôn Sách, 1tr vàng
- Top 2: 120 Mảnh Tôn Sách, 500k vàng
- Top 3: 100 Mảnh Tôn Sách, 300k vàng
- Top: 4-10: 50 Mảnh Tôn Sách, 300k vàng

 

2. Đua top Đấu Trường

Thời gian tham gia: 4 ngày kể từ khi Khai mở SV

Thể lệ: Trong thời gian Sự kiện, Đua top Đấu trường

- Top 1: 1 Bộ trang bị Cam, 150 đá Cường hóa trung
- Top 2: 3 Rương chọn trang bị Cam, 100 đá Cường hóa trung
- Top 3: 2 Rương chọn trang bị Cam, 80 đá Cường hóa trung
- Top: 4-10: 1 Rương chọn trang bị Cam, 50 đá Cường hóa trung

 

3. Đua top Tài Phú

Thời gian tham gia: 7 ngày kể từ khi Khai mở SV

Thể lệ: Trong thời gian Sự kiện, Đua top Lực Chiến nhận ngay: ( VIP7 - VIP12 )

Top 1: 150 Mảnh Lữ Bố, 1.500k vàng
Top 2: 120 Mảnh Lữ Bố, 1.000k vàng
Top 3: 100 Mảnh Lữ Bố, 700k vàng
Top 4-10: 50 Mảnh Lữ Bố, 500k vàng

 

4. Đua top Coin

Thời gian tham gia: 5 ngày kể từ khi Khai mở SV

Thể lệ: Trong thời gian Sự kiện, Đua top Nạp Coin

- Top 1: 2 Rương trang Bị đỏ, 4 rương đá Lv5
- Top 2: 1 Rương chọn trang Bị đỏ, 3 rương đá Lv5
- Top 3: 1 Rương chọn trang Bị đỏ, 2 rương đá Lv5
- Top: 4-10: 2 Rương chọn trang Bị Cam, 3 rương đá Lv4

 

5. Đua top Chiến Lực

Thời gian tham gia: 5 ngày kể từ khi Khai mở SV

Thể lệ: Trong thời gian Sự kiện, Đua top Chiến Lực

- Top 1: 150 Mảnh Tôn Sách, 1 rương đá Lv5
- Top 2: 120 Mảnh Tôn Sách, 2 rương đá Lv4
- Top 3: 90 Mảnh Tôn Sách, 1 rương đá Lv4
- Top: 4-10: 50 Mảnh Tôn Sách, 1 rương đá Lv4

 

Chúc các Huynh/Tỷ chơi game vui vẻ~ 

 

Tin liên quan

Thông báo Bảo trì Hợp Nhất Máy Chủ 08/04
Khai mở Cụm Máy Chủ: Tam Anh Quân Long